Home

De gemeente Rotterdam stuurt eigenaren van garageboxen die een apart adres hebben ten opzichte van het woonhuis sinds vorig jaar een aanslag voor de rioolheffing. De Rotterdammers die deze aanslag op de mat vonden, ontvingen niet alleen de aanslag over 2012, maar ook meteen over 2010 en 2011. Hierdoor moet er zo’n 500 euro afgedragen worden.

De VVD vindt het onterecht dat Rotterdammers evenveel rioolheffing betalen voor een garagebox als voor een woonhuis. Een garagebox heeft immers geen douche of toilet en vaak niet eens een aansluiting op het riool. Je betaalt dus eigenlijk alleen voor de afvoer van regenwater. Daarom wil de VVD dat deze belachelijke garagetax verdwijnt. Hierover werd in november 2012 een motie ingediend samen met SP, Leefbaar Rotterdam en ChristenUnie-SGP.

In de maanden februari en maart 2013 heeft de VVD op deze website handtekeningen verzameld van garageboxeigenaren die tegen de garagetax zijn. In totaal tekenden bijna 900 eigenaren de petitie, die gezamenlijk zo’n 1.700 garages in bezit hebben. Begin april heeft de VVD een debat in de gemeenteraad aangevraagd over de garagetax. Hierbij is in een motie – ondersteund door nagenoeg alle partijen – om de betaalde garagetax over 2010, 2011, 2012 en 2013 terug te betalen.

De gemeenteraad is dus voor terugbetalen van de garagetax. Het College heeft aangegeven om binnen een aantal weken aan te geven of het – vooral juridisch – gezien mogelijk is om de reeds betaalde heffing terug te betalen. Via het nieuwsoverzicht op deze website kunt u de vorderingen volgen.